30-05-2017: Open brief aan het D66 PvdA ChristenUnie VVD College van Amersfoort : Geen Renovatie van Het Stadhuis maar Nieuwbouw !


Geen Renovatie van Het Stadhuis maar Nieuwbouw
(open brief aan het D66 PvdA ChristenUnie VVD College van Amersfoort)


De aanstaande renovatie van Het Stadhuis (HS) van Amersfoort is de afgelopen tijd flink in financiële omvang gegroeid.
De teller staat momenteel op een slordige € 40 / 50 miljoen ++.
En dan moet het huidige D66 PvdA ChristenUnie VVD College nog beginnen met de Renovatie !

De Burger Partij Amersfoort (BPA) rekent U voor: een kleine €30 miljoen voor de renovatie zelf, waarvan een zo’n €5,5 miljoen reeds voor aanvang van het project is toegevoegd, onder de noemers voortschrijdend inzicht en uitgesteld Onderhoud. Hier bovenop komen nog eens de kosten voor inrichting (€3 miljoen), tijdelijke huisvesting (€5 miljoen) en kantoormeubilair (€1,5 miljoen).

Ofschoon de asbestsanering een van de posten is die nu al duurder uit zal vallen dan eerst gedacht, acht de BPA het zeer waarschijnlijk dat er heel veel asbest in Het Stadhuis aanwezig is dan men momenteel vermoedt.
Niet alleen is Het Stadhuis gebouwd in een tijd dat het gebruik van asbest in de bouw gemeengoed was; bij andere kantoorgebouwen uit dezelfde periode zien we bij sloop en renovatie notoir heel veel meer asbest naar voren komen dan eerst gedacht. Een meer realistische en veiliger inschatting voor de post asbestsanering is onzes inziens dan ook €15 miljoen, waarvan, net als bij andere posten, 10% onvoorzien is.

Dit geeft een totale Renovatie prijs van:
Renovatie € 29 miljoen
Inrichting € 3 miljoen
Asbest sanering onvoorzien € 15 miljoen
Herhuisvesting 28/36 maanden tijdens de renovatieperiode € 4,9 miljoen
----------------------------------------
TOTAAL: € 52,8 miljoen

(Overigens af te schrijven over een periode van 30 ( ! ) jaar)

Omwille van wetgeving is de gemeente Amersfoort verplicht om de komende jaren enkele aanpassingen door te voeren. Zo schrijft de wet voor minimaal energielabel C te halen vanaf 2023 op overheidsgebouwen. Het Stadhuis van Amersfoort heeft momenteel energielabel G.
Vooruitlopend op een wettelijk kader van minstens energielabel A in 2030 is het voorstel van de gemeente om zelfs naar een A+ classificering te streven. Ons inziens is het speculeren op regelgeving niet alleen prematuur en risicovol, maar het leidt ook tot zeer, zeer hoge kosten.

Daarom kiest de BPA liever voor het Leusdense model.
Bouw een nieuw, veel kleiner Stadhuis in combinatie met woningbouw in Amersfoort op de grond van het Trapezium, aan de Noord-kant van het NS station.

Wij voorspellen dat een Stadhuis in zijn huidige vorm reeds over 10 jaar totaal ondenkbaar is.
Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van thuiswerken, automatisering en robotisering. Kijk maar eens naar de verschillen met de jaren 2000 en heden 2017 !
Ook om te voldoen aan de Arbo regelgeving aangaande de inrichting en voorzieningen voor werknemers in Het Stadhuis, kan ons inziens met veel soberder middelen worden volstaan.
Niet alleen wordt ook hier in de plannen vooruitgelopen op mogelijke wet- en regelgeving, maar het is volgens de BPA buitengewoon onverstandig om de scope van renovatie te vervuilen met vraagstukken over inrichting en meubilair.

Een modern kantoor behoort flexibel genoeg te zijn opdat het wijzigen van (kantoor)indeling weinig extra kosten oplevert. Wij kunnen ons best voorstellen dat Ambtenaren die 20 tot 30 jaar in dezelfde kantoorruimte te hebben vertoefd, best aan iets anders toe zijn.

Echter, het lijkt de BPA goedkoper en dus meer kosteneffectief om voor dit doel met enige regelmaat een interne verhuizing te organiseren. In het bedrijfsleven is het goed gebruik om eens per 1 of 2 jaar intern te verhuizen. Niet alleen gaan de medewerkers regelmatig door alle spullen heen en ruimen deze op, maar een nieuwe werkplek/ functie (jobrotation !) verhoogt ook aantoonbaar de productiviteit.

Gelet op de werkwijze van de gemeente Amersfoort lijkt er van een grotere planologische visie geen sprake te zijn. Men blijft vervallen in de bekende Amersfoortse “postzegel”-plannetjes zonder Amersfoort als een integraal geheel te zien.
De BPA wil het D66 PvdA ChristenUnie VVD College hierbij dan ook eens een radicaal ander plan voorspiegelen.

Kijkend naar de gemeente Leusden zou een nieuw Stadhuis, in samenhang met woningbouw, gebouwd kunnen worden op het lege Trapezium, aan de noordzijde van het station.
( In Leusden was men voor € 9 miljoen klaar !)

Na de verhuizing wordt het huidige Stadhuis gesloopt met uitzondering van de parkeerkelder en bouwt men daarvoor in de plaats een nieuw theater de Flint, wederom in samenspel met de zo hard benodigde woningbouw. Tot slot wordt de huidige Flint afgebroken en het gebied aldaar her ontwikkeld voor leeftijdsbestendige woningbouw in balans met de omgeving, zoals bijvoorbeeld het hofje van Armen de Pot.

Uiteraard zijn er veel meer scenario’s denkbaar die zouden getuigen van een stads brede visie op omgevingsontwikkeling. Het vergt uiteraard meer D66 inzicht en lef om deze connecties binnen het Amersfoortse te zien.

Stop dus met “postzegel”-plannetjes en bekijk Amersfoort nu eens integraal
Bijlage(n):

Geen Renovatie van Het Stadhuis maar Nieuwbouw - II -.pdf

Archief

   (Klik op de regel voor de volledige tekst)


2018

2017

12-12-2017: de Journalist Remko Schotsman van Amersfoort-Kiest maakte een Portret van de BPA lijsttrekker Hans van Wegen
11-12-2017: BPA Vragen over: mogen de Fietskoeriers zich wel vrij in de Binnenstad van Amersfoort bewegen ?
29-11-2017: BPA Vragen over de jaarlijks terugkerende, zeer vervelende rellen tijdens de Oud en Nieuw vieringen?
21-11-2017: De nestor van de VVD is helder over een ex-BPA lid.
13-11-2017: De BPA vragen over de Subsidie verstrekking aan Amersfoortse, veel Culturele, Organisaties met relatief (heel) veel overhead )
08-11-2017: de reactie van de BPA fractievoorzitter op de Begroting 2018-2021
03-11-2017: de BPA vragen over het onzalige D66 plan om 400 miljoen euro gewoon ongeclausuleerd aan het Onderwijs over te dragen.
25-10-2017: de BPA maakt zich grote zorgen over de extra kosten bij het nieuwe Zwembad Amerena
17-10-2017: de BPA Verkiezings Video van Amersfoort Kiest ( met dank aan Rob Lampe )
10-10-2017: de BPA maakt zich grote zorgen over oplever problemen bij de aannemer Zwembad Hogeweg.
02-10-2017: de BPA vragen: Zitten er in de Begroting 2018 - 2023 voldoende voorzieningen ?
20-09-2017: De korte maar krachtige BPA Video-spot over de beoogde Renovatie van Het Stadhuis (HS)
06-09-2017: de BPA vragen over het openbaar maken van de nevenfuncties van de hoge ambtenaren in Amersfoort
24-08-2017: de BPA vragen over gemeentelijke Inspraakavonden
22-08-2017: Bijgaande de BPA vragen over de oplopende Criminaliteit in Amersfoort
21-08-2017: BPA Vragen over het Kruispunt Hoevelaken en de huidige Nut en Noodzaak van de Westelijke Ontsluiting (WO)
13-07-2017: De Stad Amersfoort over de recente geluidsoverlast bij De Flint
04-07-2017: BPA vragen over ernstige geluidsoverlast van De Flint
29-06-2017: dit D66, PvdA, VVD, ChristenUnie College beslist over de Asbest renovatie van het Stadhuis.
26-06-2017: het BPA statement over de Kadernota 2018-2021
12-06-2017: de BPA over de 50 miljoen kostende ( Asbest ! ) Renovatie van Het Stadhuis !
02-06-2017: De Stad Amersfoort besteed aandacht aan de BPA vragen over de Drugs overlast in de Binnenstad
02-06-2017: Als het aan de BPA ligt komt er in Amersfoort snel een GGZ-piketdienst voor clienten die dat nodig hebben.
30-05-2017: Open brief aan het D66 PvdA ChristenUnie VVD College van Amersfoort : Geen Renovatie van Het Stadhuis maar Nieuwbouw !
29-05-2017: In De Stad Amersfoort stond helder beschreven het BPA standpunt over de Horeca in de Amerena !
29-05-2017: de Amersfoortse Courant over de hopeloze Verkeers afwikkeling in het Leusderkwartier en Leusderweg
23-05-2017: BPA Vragen over: Amersfoort verdient een 24 uur per dag 7 dagen per week GGZ-piketdienst
17-05-2017: het AD/Amersfoort Courant besteedde aandacht aan de Drugshandel op de Weversingel (en de Kamp)
16-05-2017: BPA vragen over Geluidsoverlast Laan van Emiclaer in Zielhorst tot aan Vathorst Rotonde 14.
11-05-2017: BPA Vragen over de meer dan een half miljoen euro subsidie aan de Horeca en Restaurant in het nieuwe Sportcomplex Amerena
08-05-2017: Reeds in maart 2014 heeft de BPA schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het voornemen tot aanleg van een geluidsscherm bij het spoor bij Station Vathorst
02-05-2017: BPA Vragen over inkomend Auto Verkeer A-28 -> Zuidelijke Helft Amersfoort
27-04-2017: De Stad Amersfoort over de nachtelijke weekend overlast voor Bewoners in de Langestraat
25-04-2017: Overdag in de Langestraat; Fietsers, brommers, scooters en zelfs auto's in de Binnenstad
24-04-2017: De Rechter heeft gesproken: "Ga eerst eens om de tafel zitten". (Voordat U met modder gaat gooien in de Amersfoortse Courant)
19-04-2017: de Kievit legt in Vathorst wel de "Mud-Run, maar niet de Crossmotoren stil in Vathorst !
18-04-2017: BPA vragen over de (tijdelijke?) Taxistandplaats Langestraat en geen voorzieningen voor de z.g. "snorders".
06-04-2017: de BPA stelt vragen over Thuiszorg medewerkers die met cliëntvragen worden geconfronteerd, waarop zij niet zijn toegerust.
03-04-2017: Lees hier de BPA vragen over het afgelopen weekend. Toen was er weer een ernstig ongeluk op de kruising Bloemendalsestraat en Weverssingel.  
02-03-2017: Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen Leerlingen Vervoer, nu de BPA vragen deel II
22-02-2017: Twee keer BPA vragen over De Nieuwe Stad - Waarom geen andere Marktpartijen + onvoldoende Parkeren op eigen terrein
17-02-2017: De BPA Vragen over De aanbesteding van het leerlingenvervoer 2017 in Amersfoort.
10-02-2017: BPA Vragen over aanvallen op Politie/Brandweer/Hulpverlening mensen met Oud en Nieuw in de Koppel in Amersfoort.
07-02-2017: Op vrijdag 3 februari 2017 gaf Artwin Kreekel, journalist van de Amersfoortse Courant een goede analyse
25-01-2017: het Onderhoud in het Plantsoen -Oost laat veel te wensen over volgens de BPA - Bij deze de BPA vragen + Foto's
16-01-2017: BPA vragen over Asbestbrand in Hooglanderveen waarbij Burgers (weer) niet werden gewaarschuwd.
11-01-2017: de BPA is helder in de Amersfoortse Courant / de Burgemeester moet veel eerder een Noodverordening instellen

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 tot april

2010 voor april