15-05-2018: de BPA vragen over de nieuwe De Europese privacyverordening (AVG) in samenhang met de vele Data-lekken in Amersfoort.


De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die gaat over

de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'.

Lees hier de BPA vragen over de nieuwe de Europese privacyverordening (AVG) in samenhang met de vele Data-lekken in Amersfoort.
Bijlage(n):

BPA Vragen - Is Amersfoort klaar voor de nieuwe privacywetgeving.pdf

Archief

   (Klik op de regel voor de volledige tekst)


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 tot april

2010 voor april