05-06-2018: de BPA vragen over de financiële onduidelijkheid bij de eind-oplevering van Amerena.


1. Op 10-10-2017 stelde de BPA haar eerste Zwembad Amerena vragen aan het huidige College.

2. Op 18-10-2017 de nodige aanvullende BPA vragen ( 2017-109 )

3. en die zelfde maand nog de volgende serie BPA vragen ( 2017-112 )

Tot op de dag van vandaag geeft het College belangrijke getallen rondom de - al dan niet - verstrekte Bankgarantie en de hoogte van het bedrag per Kalenderdag bij overschrijding van de definitieve oplevertermijn van het Zwembad Amerena ( en haar directe, omliggende infrastructuur ) niet vrij gegeven.

Maar blijft het College vasthouden aan 100% geheimhouding. De BPA vraagt zich af: waarom ?

Lees hier de vierde serie BPA vragen over Amerena
Bijlage(n):

BPA Vragen - De financiële eindsituatie Zwembad Amerena - II -.pdf

Archief

   (Klik op de regel voor de volledige tekst)


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 tot april

2010 voor april