15-12-2010: BPA Amendement Sportclubs aangenomen!


Tijdens de eerste raadsvergadering op 14 december 2010 als oppositie partij, werd gelijk het bijgaande BPA Amendement aangenomen.

"Voor wat betreft de in het plangebied aanwezige sportclubs staat daarbij het doel voor ogen recht te doen aan groeikansen van sportverenigingen en de ruimtelijke inpassing en afstemming in de Sportzone en de bestemming groen mede daaraan te relateren."

Dit Amendement komt rechtstreeks uit het BPA verkiezingsprogramma en wordt toegevoegd aan het Bestemmingsplan Park Randenbroek.
Het binnenhalen van dit succes heeft de BPA voornamelijk te danken aan Ruud Schulten.