29-09-2010: Motie Urilift aangenomen door de gemeenteraad


Zie bijlage.
Bijlage(n):

M-9b.1 Motie uitgangspunt beleid wildplassen en algemeen gevoelen onverenigbaarheid uriliftterras (versie IV).pdf