Hedenmorgen diende bij de rechtbank in Utrecht de WOB zaak tussen Hans van Wegen, fractievoorzitter van de BPA en de gemeente Amersfoort inzake het openbaar maken van het dossier Vahstal.

 

De (sinds 1995) slepende kwestie tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort is de BPA een doorn in het oog. Alles wijst erop dat de gemeente fouten heeft gemaakt en Vahstal voor 100 % tegemoet zal moeten komen.

 

B&W weigert de BPA inzage te geven in het advies dat Hans Struijk recentelijk uitbracht over de rechtvaardigheid van de Vahstal claim van meer dan 32 miljoen Euro. ( plus wettelijke rente ) Geld dat Vahstal meent te zijn mis gelopen door wanprestatie van de gemeente. B&W beroept zich bij de weigering de BPA inzage te geven op de gevoeligheid van de informatie voor het onderhandelingsproces met Vahstal.

 

Tot grote verbazing van Hans van Wegen melde de jurist van de Gemeente Amersfoort van morgenvroeg in de doodleuk op de terechtzitting, dat de heer van Wegen een half jaar geleden door de gemeente mondelinge inzage in het betreffende stuk is aangeboden. Iets wat de gemeentelijke jurist op verzoek van de drie rechters helaas niet kon aantonen, nog bewijzen.

 

“ Dit is wederom schandalig, ik word hier boos over, dit is volkomen onjuist “ zo reageerde Hans van Wegen op deze onbewezen mondelinge stelling van de gemeentelijke jurist. Op de vraag van de rechter of de gemeentelijke jurist dit op een of andere manier kon bewijzen of aantonen moest de jurist met een volmondig nee antwoorden

 

In het financiële belang van de stad Amersfoort heeft de BPA de bestuursrechter gevraagd met voorrang uitspraak te willen doen. De uitspraak vindt op of omstreeks 1 december 2004 plaats.