De 7 BPA Zekerheden


Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas bent in Amersfoort

Klik hier om de 7 BPA zekerheden te downloaden.


Wij bedrijven open en eerlijk politiek:
U hebt inspraak bij beslissingen door persoonlijk contact. Wij staan altijd open voor goede ideeën en bieden een luisterend oor voor uw problemen. U mag verwachten dat wij u in begrijpelijke taal op de hoogte houden van onze beweegredenen. Wij streven naar simpelere regelgeving, zodat er minder ambtenarij nodig is.

Wij willen dat u zich veilig voelt:
U krijgt de ruimte om uw zorgen te uiten. Waar nodig zorgen wij voor extra toezicht op straat en staan we voor een harde aanpak van onwettig gedrag; juist ook in aandachtswijken.

Wij maken werk van uw welzijn:
Uw kinderen hebben volgens ons recht op goed onderwijs en opvang in de buurt. Wij willen goede opleidingen en stageplekken voor u als starter en staan ook voor meer werkgelegenheid in Amersfoort. Voor later willen wij voldoende uitkering en betaalbare zorg bereikbaar houden.

Wij hebben oog voor uw omgeving:
U hebt meer behoefte aan betaalbare woonruimte dan aan geldverslindende prestigeprojecten. Wij zetten ons in voor het opknappen van bestaande werk- en woonruimte en duurzame sociale woningbouw met aandacht voor ons groen.

Wij zetten breed in op sport en cultuur:
U wilt kunnen blijven genieten van de Amersfoortse historie. Wij ondersteunen culturele initiatieven, zoals evenementen, buurtfeesten en culturele instellingen. Ook ondersteunen wij iedereen om mee te doen met sport, hobby en andere activiteiten in de buurt.

Wij maken Amersfoort weer financieel gezond:
Wij gaan zorgvuldig om met uw belastinggeld. U zit niet te wachten op een dure renovatie van het stadhuis of de aanleg van een grote en zinloze westelijke ontsluiting. Grote projecten moeten altijd SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Wij willen Vathorst financieel beheersbaar houden. U mag dan verlaging van gemeentelijke belastingen van ons verwachten.

Wij spelen in op veranderingen in het verkeer:
Wij voorzien dat de verbreding van A1 en A28 de Westelijke ontsluiting overbodig maakt. Wij willen dat de ernstige verkeersproblemen rond de stad en op de ring rond Vathorst toekomstbestendig worden opgelost.

De Burgers zijn er niet voor 't Stadhuis, maar Het Stadhuis is er voor de Burger.