de BPA pijler 1 - Veiligheid -


Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas bent in Amersfoort

Klik hier om de pijler te downloaden.

Problemen

Helaas kent Amersfoort veel problemen op het gebied van sociale veiligheid. Enkele recente voorbeelden:

1. Jaarlijks toenemende onrust in de wijk De Koppel rond de jaarwisseling.
2. Hulpverleners, Brandweer, GGD-personeel en Politie worden respectloos behandeld en kunnen door geweld hun werk niet goed uitvoeren.
3. Homo’s worden weggepest uit wijken als de Liendert, Kruiskamp enz.
4. Vrouwen en meisjes voelen zich in toenemende mate onveilig op straat.
5. Een rouwstoet wordt met antisemitische leuzen uitgejoeld door jeugd.
6. De jaarlijkse kermis op het Eemplein werden onmogelijk gemaakt baldadige jeugd.
Maar gelukkig heeft onze Burgemeester daar "paal en perk" aan gesteld.
7. Het aantal woninginbraken en overvallen blijft stijgen.
8. Burgers doen steeds minder aangifte bij de Politie, omdat er “toch niets, of weinig mee wordt gedaan”.

Oplossingen

Naar onze mening doet de gemeente momenteel veel te weinig om dergelijke problemen op te lossen. Hulpverleners verdienen respect en moeten te allen tijde goed hun werk uit kunnen voeren. De BPA maakt zich dan ook sterk voor een lik op stuk beleid, in plaats van thee drinken.

1. Stel een Noodverordening op en (of) een samenscholingsverbod rond de jaarwisseling in de onrustige wijken, zodat politie sneller en strenger kan optreden.
2. Vraag bij gebrek aan capaciteit om assistentie aan regionale en landelijke hulpdiensten.
3. Dwing ouders om hun kinderen op te voeden door bijvoorbeeld de schade te verhalen of te korten op eventuele (bijstand) uitkering.
4. De BPA pleit voor samenwerking met de gemeente Enschede voor het beveiligen van de openbare ruimte, met autonome drones.
5. Werk samen met de politie voor het real-time detecteren en bestraffen van vuurwerk afsteken in onze gemeente.
6. Overleg met hulpdiensten welke middelen zij verder van de gemeente nodig hebben om hun werk uit te voeren.
7. Werk samen met woningcorporaties om asocialen, criminelen en intoleranten te isoleren of uit huis te plaatsen. Wel compassie met de slachtoffers, niet met de daders.
8. Zorg voor volledige dekking van Amersfoortse wijken met WhatsApp groepen en stimuleer het gebruik Burgernet.
9. Meer voorlichting voor burgers voor over het signaleren van verdachte situaties en het beveiligen van hun woning.
10. Stimuleer de aanwezigheid van mensen op rustige plaatsen. Bijvoorbeeld met extra Bijzonder Opsporing Ambtenaren (BOA’s) en meer buurtpreventie patrouilles.
11. Installeer geluidsgevoelige camera’s van goede kwaliteit op onveilige plaatsen.
12. Optimaliseer de beperkte capaciteit van politie en BOA’s. Zorg dat de BOA's altijd gaan fietsen in plaats van lopen, en focus op het afhandelen van aangiftes, boven de aandacht voor alleen kleine vergrijpen.