de BPA pijler 2 - Sociaal -


Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas bent in Amersfoort

Klik hier om de pijler te downloaden.

Problemen

Met het overhevelen van zorg van de landelijke overheid naar gemeenten zijn er veel dingen misgegaan en is er keihard bezuinigd

1. Keukentafelgesprekken worden nog steeds telefonisch afgehandeld.
2. Er is veel zorggeld besteed aan externe adviezen en iedere gemeente vindt zo hetzelfde wiel opnieuw uit.
3. Er blijft te veel zorggeld op de plank liggen, ondanks de bezuinigingen.
4. Veel mensen krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben.
5. Het aantal thuiszorg uren is flink verminderd met vervuilde huizen en extra medische complicaties tot gevolg.
6. Burgers weten niet bij welke instantie ze wat moeten regelen.
7. De gemeente wimpelt haar verantwoordelijkheid af op de directe omgeving, de “sociale basisinfrastructuur”. Dit werkt voor velen in de praktijk heel slecht.
8. Burgers krijgen hun medische hulpmiddelen niet of veel te laat vergoed. Denk bijvoorbeeld aan het 6 maanden wachten van mevrouw Trijni uit het Soesterkwartier en het een jaar wachten van Frank Markus op een rolstoel.
9. Psychische patiënten en ouderen zijn door herindicatie weer op zichzelf aangewezen. De Politie heeft daar steeds de handen vol aan, omdat de gemeente en de GGZ, nog haar verantwoordelijkheden verzuimen.

Oplossingen

De BPA vindt dat het uithollen van het sociale stelsel, door ondermeer de PvdA, al veel te ver is gegaan. Het is meer dan tijd voor wederopbouw.

1. Besteed al het zorggeld en besteed het aan zorg; niet aan overhead.
2. Keukentafelgesprekken dienen altijd persoonlijk bij mensen thuis te worden gevoerd.
3. De gemeente is geen dokter en mag dan ook nooit op diens stoel gaan zitten.
4. Aanvraag voor medische hulp(middelen) dienen binnen 7 kalenderdagen te worden afgehandeld.
5. Voor acute hulpvragen directe hulpverlening, en pas daarna verantwoording.
6. De gemeente moet alle burgers helder voorlichten over waar ze wat moeten regelen.
7. De gemeente Amersfoort heeft weer een eigen lokale ombuds’man’ nodig.
8. Psychische patiënten hebben recht op een beschermde en prikkelarme omgeving, zoals bijvoorbeeld bij GGZ-Centraal op Zon en Schild.
9. Heropen buurthuizen en houdt streng toezicht op de bestedingen van het buurtbudget.
10. Er moet een fysiek info loket in het Gemeentehuis komen voor acute sociale, medische noodgevallen. Dit loket is ook buiten kantooruren, in de weekenden, en in de vele vakanties altijd via een bekend 06 nummer bereikbaar.