de BPA pijler 3 - Financieel -


Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas bent in Amersfoort

Klik hier om de pijler te downloaden.

Problemen

De gemeente Amersfoort is nog maar net onder het Preventief financieel Toezicht van de provincie Utrecht vandaan of men besteed alweer veel geld aan megalomane hobbyprojecten.

Andermans geld uitgeven, uit de Portemonnee van de Ander (PvdA) is wel erg makkelijk.

1. De renovatie van Het Stadhuis is duur en onverantwoord risicovol door de asbest, maar bovendien allang achterhaald voordat het af is.
2. De Westelijke Ontsluiting lost geen mobiliteitsprobleem op; zeker niet na de verbetering van, en rond het klaverblad Hoevelaken door Rijkswaterstaat.
3. De horeca- en sport-exploitatie van sportcomplex Amarena is nogal omstreden, en vormt een zeer groot financieel risico.
4. Kunsthal KAdE blijft een financiële strop voor Amersfoort.
5. De OZB blijft maar stijgen om nodeloze projecten te financieren en eigen en ingehuurde bekende projectmanagers aan het werk te houden.
6. Vathorst-West wordt weer een te verwachten dure fuikbeslissing, ten nadele van de burgers van de gemeente Amersfoort.
7. Amersfoort kent, mede ook door de toename van statushouders, een wachtlijst van maar liefst 10 jaar voor een sociale huurwoning.
8. Onze gemeente kent veel leegstaande kantoren.
9. Het onderhoud aan ondergrondse leidingen van gas, water en riool is veel te lang uitgesteld, en moet structureel verbeteren. De huidige risico’s zijn veel te hoog.
10. Veel topambtenaren uit onze gemeente wonen niet in Amersfoort. Er is hierdoor nauwelijks binding en betrokkenheid vanuit het bestuur. Ze voelen de (financiële) gevolgen van hun handelen niet van dichtbij.

Oplossingen

1. Het geld van Burgers moet zorgvuldiger worden besteed, ook als dit provinciaal of landelijk geld is.
2. De OZB kan worden verlaagd door grote, onnodige Amersfoortse projecten zoals bijvoorbeeld de renovatie van Het Stadhuis en de aanleg van de Westelijke Ontsluiting te stoppen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!
3. De gemeente zou financiële risico’s moeten beperken door meer ‘op safe te spelen’. Dus geen innovatieve horeca concepten (zoals bij het nieuwe Zwembad Hogeweg ) en geen vastgoed speculatie vrijheden door onderwijsinstellingen.
4. De gemeente moet veel duidelijker en nauwer met de provincie Utrecht samenwerken om een nieuwe periode van Preventief Financieel Toezicht te voorkomen.
5. Amersfoort moet de huur van Het Stadhuis (HS) opzeggen en verhuizen naar een van de vele leegstaande kantoren, dan wel een nieuw stadhuis bouwen voor een fractie van de te verwachten renovatiekosten.
6. Op de plaats van het huidige stadhuis kan bijvoorbeeld een nieuw Flint theater verrijzen met reeds voldoende ondergrondse parkeerruimte. Op de oude locatie van de Flint kan men in de stijl van Amen de Poth laagbouw voor senioren (seniorenwoningen) realiseren.
7. Leegstaande kantoren moeten worden getransformeerd naar hoognodige sociale huurwoningen.
8. Amersfoort besteed meer dan voldoende geld aan cultuur. Het zou echter veel beter vermarkt moeten worden, want onze gemeente is nog altijd een “goed bewaard geheim”.
9. Er moet hoognodig geld worden uitgetrokken om het Amersfoorts gas- en riool leidingnet veilig en van goede kwaliteit te laten zijn.
10. Als het aan de BPA ligt wordt direct na de verkiezingen in maart 2018 begonnen met het verhuizen van de top-10 ambtenaren, de top-25 tekenbevoegden, maar ook directeuren en managers van de diverse sectoren naar onze gemeente, dan wel herplaatsing naar elders.
Amersfoort moet weer jouw stad worden, in plaats van een baan ergens (ver) buiten je woonplaats. Je betrokkenheid wordt vele male groter als ook je partner / kinderen er iedere dag mee geconfronteerd worden.
11. Net als in veel andere vergelijkbare gemeenten verdient Amersfoort, als 14e stad van Nederland, een full-time griffie van 10 FTE met twee plaatsvervangend griffiers.
Waarbij bovendien alle medewerkers de formele Griffiers opleiding goed moeten hebben afgerond.