06-03-2015: BPA Initiatief voorstel Loket Sociale Zekerheid en Ombudsman Amersfoort


BPA - Initiatiefvoorstel voor het (opnieuw) instellen van
een gemeentelijke ombudsman.


De Burger Partij Amersfoort (BPA) is van mening dat:

* Het onderzoek van de Nationale Ombudsman aangeeft dat burgers die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW'ers ) zich niet gehoord voelen door hun werkgevers en dat er bijv. een grote afstand bestaat tussen de gemeente Amersfoort en de sociaal werkbedrijven o.a. bij Amfors.
* De gemeente Amersfoort een vruchtbaar verleden heeft met een gemeentelijke ombudsman in de vorm van mevrouw Marliz Schellekens.
* De decentralisatie van landelijke overheidstaken zoals, WMO, Jeugdzorg, Thuiszorg enz. eveneens vraagt om een gedecentraliseerde Ombudsfunctie.
* Een gemeentelijke ombudsman de laagdrempeligheid, maar ook het mandaat heeft om het verschil te kunnen maken voor de inwoners van Amersfoort.

De slager keurt immers niet zijn eigen vlees".

* Een gemeentelijke ombudsfunctie op korte termijn kan dienen om de klachten van WSW'ers te behandelen en op termijn kan worden uitgebreid om klachten uit alle gedecentraliseerde overheidstaken te behandelen.

Verzoekt de gemeenteraad van Amersfoort: om de gemeentelijke ombudsfunctie opnieuw invulling te geven in de vergelijkbare vorm, als waarmee reeds ervaring is opgedaan.

Om zo invulling te geven aan het advies van Nationale Ombudsman en ook om tegemoet te komen aan alle WSW'ers, maar ook andere inwoners van Amersfoort die momenteel geen aanspreekpunt voor hun klachten jegens gemeentelijke constructies ( WMO, Jeugdzorg, Thuiszorg enz. ) vinden.

Omdat in de huidige situatie Amersfoort onder Preventief Toezicht staat van de Provincie Utrecht kan een en ander wel enige tijd kan duren.
Daarom wil de BPA met onmiddellijke ingang een fysiek loket in het gemeentehuis van Amersfoort daarvoor inrichten.
Bij dit fysieke loket kunnen mensen die in de acute problemen komen door huisuitzettingen, verlies van baan en/of werk of andere medische/geestelijke oorzaken, en daar met het wijkteam niet binnen 24 uur uit komen, hun urgente zaak onmiddellijk voorleggen.

De stad Utrecht heeft inmiddels 600 klachten lopen, en de BPA wil in Amersfoort voorkomen dat dit soort zaken in Amersfoort ook tot veel Klachten gaat leiden.
Het is een ieder bekend dat een goed gesprek, van burger tot een deskundig gemeentelijk persoon met daadkracht en bevoegdheden, een verder escalatie en/of klacht kan gaan voorkomen

namens de fractie van de BPA,
Ralph Langendam en Hans van Wegen

(in de oprichtingsactie van de BPA staat sinds 1998 dat Amersfoort
een gemeentelijke Ombudsman nodig heeft c.q. verdiend )

Bijlage(n):

BPA Initiatief Voorstel Loket Sociale Zekerheid - Ombudsman Amersfoort.doc

Archief

   (Klik op de regel voor de volledige tekst)


2018

2017

2016

2015

15-12-2015: Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde / Volkskrant - 14 december 2015
03-12-2015: Uit de NRC van 28 November 2015 - "Ik woon in de Lichtstad, (maar) het Licht is onbereikbaar".
10-11-2015: N.a.v. de BPA opmerkingen tijdens de Begroting 2016, over Sociale Woningbouw, een heldere Burger reactie.
09-11-2015: de Begroting in Amersfoort is een rituele dans - Amersfoortse Courant 7 november 2015
04-11-2015: Begrotingsbehandeling 2016-2019 - Sociale Woningbouw - Ruim 10 jaar keken de PvdA en D66 de andere kant uit !
27-10-2015: Vluchtelingen verdien onze maximale aandacht. - Daarom hebben we 45 vragen opgesteld, waarvan nr: 34 de belangrijkste is
20-10-2015: de Volkskrant - Blinde naastenliefde kan recept zijn voor politieke desintegratie.
24-09-2015: de Volkskrant over Vluchtelingen - "Blinde naastenliefde kan recept zijn voor politieke desintegratie".
08-09-2015: de BPA vragen over de Aanvraag voor de tweede Speelhal / Casino in Amersfoort
04-08-2015: Handboeien zijn niet nodig in Amersfoort / AC 2 augustus 2015 / Deventer, Baarn en Nijkerk zien dat anders.
14-07-2015: Recent deed Hans van Wegen Aangifte tegen ex. BPA Raadslid mevrouw D. Steenbeek -Los
13-07-2015: na de BPA vragen van 2006, opnieuw BPA vragen over Theater De Lieve Vrouw
08-07-2015: eerste BPA vragen n.a.v. de "blamage" van het Preventief Toezicht van de Provincie Utrecht over de Begroting 2015 van Amersfoort
07-07-2015: de Provincie Utrecht hief op 30 juni 2015 het Preventief Toezicht van december 2014 eindelijk op.
23-06-2015: Een BPA overzicht over Round-Up / erg bruikbaar voor o.a. de stads Ecoloog van Amersfoort.
18-06-2015: Speciaal bericht voor de PvdA wethouder Zorg mevrouw Fleur Imming / Het Keuken-Tafel-Gesprek !
03-06-2015: de BPA vragen over de (forse) extra inzet van de gemeenteraad accountant van Deloitte t.b.v. de Jaarrekening 2014
19-05-2015: De SGLA Oproep aan Gemeentebestuur /en het antwoord, de Parabel van de BPA, hierop
29-04-2015: de BPA vragen over de Indicatie van de huishoudelijke hulp in Amersfoort.
29-04-2015: BPA vragen over onduidelijke digitale Jaarrekening en Begroting van Amersfoort
14-04-2015: 14-4-2015 / de BPA vragen over het verwijderen KPN Zendmast Heideweg - Hooglanderveen
30-03-2015: de BPA wil haar juridische adviezen (over Stadhuis voorstellen) niet uit het Stadhuis halen, daarom dit Amendement.
19-03-2015: de BPA heeft tenminste nog 50 vragen over de financiële en andere problemen in Vathorst
18-03-2015: de BPA wil zo snel mogelijk een fysiek klachten loket en/of de Lokale Ombudsman terug
13-03-2015: Amersfoortse Courant -Vrijdag 13 maart 2013 - Theater De Lieve Vrouw in de financiële problemen
06-03-2015: BPA Initiatief voorstel Loket Sociale Zekerheid en Ombudsman Amersfoort
26-02-2015: de BPA vragen over het huidige Gebruik van het KAdE - I gebouw. (aan het Smallepad)
24-02-2015: AD / Amersfoortse Courant - De Provincie Utrecht is geen flappentap beste burgers van Amersfoort.
24-02-2015: De twee ( 2 ! brieven over ) Preventief Toezicht van de Provincie Utrecht aan de gemeenteraad van Amersfoort.
20-02-2015: AD / Amersfoortse Courant - Ambtenaren zweten peentjes achter de Stadhuismuren
19-02-2015: Open Brief aan de voorzitter van de Commissie Begroting en Verantwoording / Opheffen Preventief Toezicht Provincie Utrecht.
17-02-2015: Open BPA brief aan de D66 wethouder van Economie over de nieuwe DetailhandelsNota 2015
11-02-2015: BPA Motie Betrek accountant Deloitte (onze deskundige financieel adviseur) en ambtelijk Utrecht bij Begroting 2015 en de Meerjarenramingen 2016-18
10-02-2015: Sport in de Regio Amersfoort ( Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk, Vathorst ) in Februari 2015
04-02-2015: BPA vragen evt. Grond Vervuiling onder De War (voormalig Warner Jenkinson complex / de Kleurstoffen Fabriek)
04-02-2015: de Burger Partij Amersfoort (BPA) over Preventief Toezicht 2015 - 2018
21-01-2015: BPA vraagt de Burgemeester van Amersfoort de leiding te nemen in Manifest van Respect.
20-01-2015: BPA doet Procedure Voorstel aan de Commissie Begroting en Verantwoording van 27 januari 2015
13-01-2015: BPA: zo snel mogelijk opnieuw instellen van de gemeentelijke Ombudsman
06-01-2015: Open brief aan VVD wethouder Financiën: "Een andere Koers in Amersfoort vereist een andere Bemanning c.q. een andere aanpak"

2014

2013

2012

2011

2010 tot april

2010 voor april