28-09-2010: Begroting 2011-2014


Zie de bijlage voor een persbericht van de gemeente en de begroting zelf.
Bijlage(n):

persbericht gemeente amersfoort.doc
Begroting 2011-2014 definitief.pdf