22-10-2010: College vat vragen en antwoorden begroting samen


Fracties hebben de gelegenheid om vragen te stellen over de begroting. Het college heeft alle vragen en antwoorden samengevat in onderstaande documenten.

Raadpleeg de bijlage voor de vragen en antwoorden.
Bijlage(n):

antwoordenbegroting.pdf
antwoordensportbegroting.pdf